Roaming Electronics u saradnji sa Mtel kompanijom korisnicima Mtel usluga odobrava popust od -50% na vangarantne usluge zamjene displeja i matične ploče. Popust ne uključuje rezervne dijelove. Pravo na popust ostvaruju svi korisnici kojima je Mtel kompanija isporučila SMS poruku obavještenja. Više informacija ovdje…