Vaš lični asistent, na jedno prevlačenje od vas

Sa “Danas” stranom aplikacije Asistent, Huawei donosi novi nivo pametnog učinka za korisnike, pomažući im da pronađu usluge i informacije kada i gdje su im potrebne.

Brz pristup

Brz pristup pruža usluge za potrošače u svim situacijama, pogodno preporučene usluge zasnovane na željama korisnika.

SmartCare

SmartCare donosi pametnu i dinamičku sposobnost našim korisnicima. Umjesto traganja za pravom aplikacijom, usluge će biti preporučene po potrebi. Pružanjem informacija korisnicima, oni mogu vidjeti osnovne informacije o telefonu i uslugama treće strane poput sadržaja uživo ili putovanja.

Newsfeed

Sklopili smo partnerstva sa vodećim novinarskim agencijama i pružaocima usluga za Huawei Newsfeed. Zato možemo ponuditi personalizovane vijesti našim korisnicima istog trenutka kada se dese.

Izvor: consumer.huawei.com/rs/